top of page

מפעלי תרבות יהודית

 

הדור הבא

" כי- בן הייתי לאבי; רך ויחיד, לפני אמי.

 ויורני, ויאמר לי: יתמוך-דברי לבך; שמר מצוותי וחיה:  

קנה חכמה קנה בינה; אל-תשכח ואל- תט , מאמרי-פי.

 אל-תעזבה ותשמרך ; אהבה ותיצרך" :   משלי פרק ד

 

 

 

 

"גרעין חברתי יפו" מפעיל בתי מדרש ללימוד, בתי המדרש פתוחים לציבור הרחב,

מוזמנים להצטרף -074-7013722

מתעניין בתרבות והיסטוריה יהודית?

באתר הגרעין תמצא חומר מגוון בעשרות נושאים:

-דמויות מופת

-מערכי סיור

-מערכי שיעור כולל מקורות

דמויות מופת :

מערכי סיור :

מערכי שיעור מוכנים:

הדור הבא 1.JPG
הדור הבא 2.JPG
הדור הבא 4.jpg
הדור הבא 5.JPG
הדור הבא 6.JPG
bottom of page