top of page

ליושבים על הגדר

 

(תגובה לאחי היקר איתן אלפרט "רומסים אותנו" וקריאתו לא להתגייס שבת "ויצא")

 

במאמר כואב הארת את הקלקולים שעדיין קיימים בצבא ובמדינה, אכן קיימים קלקולים, אך הסיבה היא שעוד לא הגענו לאחרית הימים.

אני גאה להיות אחד מאותם קצינים (במיל') "קצינים דתיים שמתקנים מבפנים"

 

השאלה הגדולה היא איך מתקנים, ושאלה גדולה יותר היא היחס שלנו לצבא ולמדינה בכלל.

 

לפני קום המדינה היו יראי שמיים שראו קלקולים בציונות ובחרו לשבת על הגדר ולבחון האם המדינה קמה כפי שהם רוצים ואז יכריזו שזו אכן ראשית צמיחת גאולתנו או לא, בחינת "שב ואל תעשה עדיף".

 

אך לדעתי הם טעו, "מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת" מי שבונה את המדינה בדמותו תבנה המדינה.

הם ישבו על הגדר ובינתיים נבנתה המדינה בלעדיהם וכמובן עם הרבה פחות יראת שמים.

כתב אדמו"ר גדול בחו"ל שאם הביל"ויים היו משלימים את הפסוק שעל שמו הם נקראו "בית יעקב לכו ונלכה –באור ה'" היה מצרף ל20 אלף הביל"ויים ,100 אלף חסידים.

ואנו אומרים- אם היה מצרף 100,000 חסידיו-המדינה הייתה קמה "באור ה'"!

 

שורש העניין נעוץ בשני נקודות חשובות:

  1. לא מדובר פה על מאבק של אנחנו מול הם,.

  2. המדינה והצבא היא לא "שלהם" ואני בא לתקן מבפנים, אלא המדינה היא שלנו, יחד, כולנו, אמנם לצערנו יש שותפים בצבא שעושים בו דברים לא טובים ולעיתים דברים שעליהם לתת את הדין בעתיד עם זאת הצבא הוא של כולנו.

מפקדים שעשו שלא כדין צריכים לתת את הדין, ואם לא ימוצה איתם הדין כאן, בשמיים יתנו את הדין- אך זה לא הופך את "הצבא" לצבא שאינו שלי.

 

לידיעתך –גם אם ישיבה שלימה או אפילו ציבור יותר גדול יחליטו להפסיק להתגייס אידיאולוגית, הצבא פשוט יסתדר בלעדיהם, אין להם צורך בחיילים שלפתע מחליטים לשבת על הגדר.

מי שלא שותף פשוט מפסיק להיות רלוונטי (בלע"ז).

 

יש מערכות שונות במדינה שצריכות המשך התקדמות והתקדשות –המערכת הפוליטית, מערכת המשפט, התקשורת החינוך וגם הצבא.

יש מערכות שצריך ממש שינוי עומק, ויש התלבטויות רבות האם נכון יותר להקים מערכת חדשה טובה שבעתיד תחליף את הנוכחית או שיש לתקן כשותפים.

בפוליטיקה- האם מתוך מפלגה "חילונית" או מפלגה "של דתיים".

במשפט – השתלבות בבתי המשפט עם שופטים דתיים או להקים מערכת בתי דין.

בחינוך –בתוך הממ"ד או הקמת ת"ת או ת"ת בתוך הממ"ד.

 

אך לדעתי דבר פשוט הוא שבנושא צבא והמדינה, לא שייך "תיקון מבחוץ", וכי תקים פלנגות? תכריז על  הקמת "מדינת יהודה" , מי שיבחר בדרך זו פשוט יישאר בחוץ, ויפסיד את השותפות במצווה הגדולה ביותר מזה 2000 שנה של שותפות בהקמת המדינה והתקדמות גאולת ישראל "ייתי ואחמינא ואתיב בצילא דכופיתא דחמרא".

אני לא אפסיד מצווה חשובה שכזו בגלל אחרים שממלאים את המצווה עם טעויות.

אני גאה לשרת הצבא ההגנה לישראל ובטוח שסבא וכל הדורות לפניו חלמו בערגה לימים קדושים כאלו.

 

יובל אלפרט

(רב גרעין יפו, מ"פ בשיריון במיל', אחיו האהוב של איתן)

bottom of page