top of page

חמישי בני ברקי

בואו לטעום את בני ברק בכל המובנים

רוצים לראות קצת חו״ל מעבר לפינה? רוצים לפגוש את העולם החרדי מקרוב? רוצים לטעום חמין , קיגל וחלות לשבת? מוזמנים להירשם לסיור שלנו בבני ברק ולשלב את היכרות עם העולם החרדי וטעימות של אוכל בני ברקי לשבת.

בסיור נבקר בחסידות בעלז, ישיבת פוניבז׳ , בית הרב ש״ך עם הגשר המפורסם, ישיבת חכמי לובלין ועוד מקומות ייחודיים שאותם נשלב עם עולם האוכל הבני ברקי ונעצור לטעום צ׳ולענט, קיגל , ארבעס ונקנה חלות לשבת.

לפרטים והרשמה :

מרכז יפו לסיורים (סיורים חווייתיים ערכיים) גם בגפ"ן
מספר תוכנית: 13954
תת סל מענים: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים | פעילויות העשרה

מדרשת יפו - המרכז לסיורים ברוח יהודית

bottom of page