top of page

בתל אביב ישנם יותר מ- 500 בתי כנסת. רובם לא פעילים כל ימות השבוע.

ביפו המצב מורכב אף יותר מתוך כ-50 בתי כנסת רובם פעילים רק בשבתות, כשבכל מקום מרגש לפגוש גבאים ורבנים שמוסרים נפשם יומם ולילה.

ב"ה יש התקדמות גדולה, כשהגיעה המשפחה הראשונה של הגרעין משפחת אלפרט, בתשס"ז

החלו להתפלל בבית כנסת האשכנזי "בית ישראל" ששוכן בשד' הבעש"ט 4 היו כ-7 מתפללים, ממוצע גילאים של כ87 שנים...

עם הגעת משפחות נוספות הפך בית הכנסת למרכז, כיום בשבת יש תפילות עם 20-30 חברים משפחות צעירות ומשפחות ותיקות מיפו, והגבאי הותיק שלום וקסלר כל פעם ברגע של התרגשות למראה הילדים המתרוצצים נעמד ומברך בשם ומלכות "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"

אנו פועלים במרץ לשיפוץ פיסי של המקום שעדיין במצב לא טוב.

בית כנסת נוסף מיוחד "עץ חיים" שמצוי בשכונת עג'מי כ-70 מ' מקו החוף, עמד בשיממונו ובחורבנו, והתברר כי על פי התב"ע יש כוונה להורסו.

לאחר פעילות נמרצת שלנו התקבלה דיירות מוגנת והודענו כי אין כוונה לתת יד להריסתו.

בנוסף כיום עבר שיפוץ ראשוני, מדי יום לומדים בו.

לבית הכנסת צפוי עתיד מפואר היות ומשפחות יהודיות רבות בונות את ביתם על קו החוף.

בתמונה שלפנינו נראה בית הכנסת במצבו היום, וכפי התכנון העתידי.

בנוסף האיגוד פועל לסייע לעשרות רבות של בתי כנסת בקשר מתמיד, אספקת ספרי קודש ברוח הציונות הדתית, מתנדבים

 

 

היו שותפים לתמוך בבניין בית הכנסת ובשיפוץ והחזקה של בתי כנסת נוספים.

בית הכנסת" עץ חיים" בעתיד:
בית כנסת 2.jpg
בית כנסת 3.jpg
בית כנסת 4.jpg
בית כנסת 5.jpg
בית כנסת 6.jpg
בית כנסת 7.jpg
בית כנסת 8.jpg
בית כנסת 9.jpg
בית כנסת 10.jpg
בית כנסת 11.jpg
בית הכנסת "עץ חיים" כפי שנראה היום:
bottom of page