top of page

חינוך עכשיו

התנועה להקמת מוסדות חינוך קהילתיים

 

האוכלוסייה בדרום תל אביב הינה אוכלוסייה מסורתית ודתית ברובה. היה חוסר גדול במוסדות חינוך המתאימים לרוח הקהילה ומעצימים אותה. לדוגמא, בית הספר הממלכתי דתי האחרון נסגר ביפו לפני 25 שנה!

כשהגרעין הגיע ליפו הוא החל בבניית מוסדות חינוך קהילתיים חזקים שיתאימו לחברי הגרעין ולתושבי יפו ונווה עופר.

 

שלבי ההקמה:

שנה"ל תשס"ט (ספטמבר 08)- הקמת מעון וגן לגילאי 3.

שנה"ל תש"ע (ספטמבר 09)- הקמת גן לגילאי 4.

שנה"ל תשע"א (ספטמבר 10)- הקמת גן לגילאי 5.

שנה"ל תשע"ב (ספטמבר 11)- הקמת בית ספר ממ"ד "יפה-נוף" כיתות א-ג.

שנה"ל תשע"ג (ספטמבר 12)- הרחבת בית הספר לכיתה ד.

שנה"ל תשע"ד (ספטמבר 13)- הרחבת בית הספר לכיתה ה.

שנה"ל תשע"ד (ספטמבר 13)- גדילה ל2 כיתות א. שינוי הפרוגרמה של בית הספר ל 12 כיתות.

שנה"ל תשע"ה (ספטמבר 14)- הרחבת בית הספר לכיתה ו.

שנה"ל תשע"ו (ספטמבר 15) - הקמת גן ילדים לגילאי 4-5 בשכונת נווה עופר.

שנה"ל תשע"ז (ספטמבר 16)- עיריית ת"א בונה בניין לבי"ס "יפה נוף"

 

 

 

קישורים לעיתונות:

 

 

bottom of page