top of page

שאלות סיורים

שאלה- האם שייך ללכת לסיור סליחות לערים אחרות או רק לירושלים?   

 

תשובה - כמובן במידה ולא הייתם בסיור סליחות בירושלים, היא קודמת לכל הערים, אך עיקר חודש אלול הוא התעוררות לתשובה ומעשים טובים, בכל עיר יש את ההיסטוריה שלה ודרכים להתעורר לתשובה מתוך מבט לעבר ולעתיד.                                                           להרחבה על סיור סליחות ביפו - 

שאלה- נשמח לפירוט על אפשרויות הסיורים השונים באזור יפו ותל אביב

תשובה - בבקשה:

bottom of page