top of page

סיור גרפיטי בפלורנטין ושכונת נוגה

  • המסר של אומנות הקיר

  • מעגלי שיח

  • סדנת גרפיטי 

מרכז יפו לסיורים (סיורים חווייתיים ערכיים) גם בגפ"ן
מספר תוכנית: 13954
תת סל מענים: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים | פעילויות העשרה

bottom of page