top of page

שאלות כלליות

שאלה- מה דעת הרב על הנוהג החדש להפריח יונים בחתונה בשביל ההתרגשות, האם ראוי?

​תשובה: לא.  א. זו שטות חדשה בעולם.  נישואים הם מאוד מרגשים גם בלי זה.ב. זה עולה הרבה כסף, ועדיף לתת אותו לרעבים מאשר להבלים.  מסופר על בתו של רבי עקיבא שנגזר עליה למות ביום חתונתה, ובכל זאת התחתנה ולא מתה. בבוקר שלמחרת החתונה, כשמשכה את הסיכה מהחור בקיר בו הייתה נעוצה בליל אמש, נמשך אחריה נחש מת דקור בעינו. שאלהּ רבי עקיבא: "איזו מצווה עשית?". השיבה: "בחתונה עמד עני בדלת, איש לא שם לב אליו, קמתי ונתתי לו את מנת האוכל שלי”. אמר רבי עקיבא: "מצווה עשית!”, ועל זה דרש: "וצדקה תציל ממוות" (שבת קנו, ב).ג. ארגוני זכויות בעלי חיים טוענים שזה גורם ליונים סטרס ולחץ.  ביום שמחתכם אנא אל תגרמו צער בעלי חיים מיותר.

שאלה - יש רבנים שאומרים שאין ללכת לשרת בצה"ל, ראינו שרוב חברי הגרעינים התורניים משרתים, מה המקורות לכך?  תשובה- 

שאלה - האם יש חובה לעשות שבע ברכות במהלך שבעת הימים לאחר החתונה או שלא חייבים?                                   תשובה- 

שאלה - שמעתי שיש איסור למלא טוטו בגלל משחקים בשבת, האם האיסור הוא גם על לוטו?             תשובה- מחלוקת, להרחבה: 

bottom of page