חוויה של טיולי מים בצפון

  • מותאם למשפחות

  • התאמה לקבוצה 

  • פינות עלומות ושקטות עם נופי בראשית