top of page

סיור קולינרי בבני ברק

בואו לקבל טעימה מעולם אחר

העולם החרדי הוא נעלם גדול לרובנו. אנחנו מציעים לכם להתקרב ולבוא לקבל טעימה ממנו בכל המובנים. טעימה מהחסידויות והישיבות,מבתי הרבנים ועמודי הצדקה אבל גם מעולם האוכל הבני ברקי עם מאכלים שכבר די שכחנו מקיומם . אנחנו נבקר במאפיות ובחנויות האוכל של בני ברק וכמובן נאכל קערת צ׳ולענט , מאפים וסוגי קיגל שונים אצל שלוימל׳ה שיתנו לנו חוויה של סיור אוכל עם אוכל רחוב מעולם אחר.

לפרטים והרשמה :

מרכז יפו לסיורים (סיורים חווייתיים ערכיים) גם בגפ"ן
מספר תוכנית: 13954
תת סל מענים: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים | פעילויות העשרה

מדרשת יפו - המרכז לסיורים ברוח יהודית

bottom of page