כמה היום לעומר?

א' בלילה-44 

ספירת העומר היומית

כמה היום לעומר?ימים: א' בלילה-44 ב' בלילה-45, ג'-46, ד'-47,ה'-48, 

היום 44 יום לעומר שהם 6 שבועות ויום 2 לעומר

 

 

היו שותפים לתמוך בבניין בית הכנסת ובשיפוץ והחזקה של בתי כנסת נוספים.

בית הכנסת" עץ חיים" בעתיד:
בית הכנסת "עץ חיים" כפי שנראה היום:

© 2019 by MZC.  פותח ועוצב על ידי מזח אפליקציות |  Tel: 074-701-37-22

לסיורים: 054-817-5073