top of page

Thanks! Message sent.

סיור סליחות חברון

אנו מזמינים אתכם לסיורי סליחות בחברון עיר האבות בה קבורים אבות ואמהות האומה וכמו כן ישי ורות שמהם יצאה מלכות בית דוד.

נסייר בעיר האבות סביב סיפורי מקובלי חברון לאורך הדורות והנהגותיהם בימי הסליחות . נבקר במערת המכפלה , באדמות ישי ( תל רומיידה) ישיבת שבי חברון , בית הדסה , שכונת אברהם אבינו וכמובן נאמר סליחות ברוב עם במערת המכפלה

 

בברכה

 

דודי בר סלע

 

מורה דרך מוסמך

 

מנהל מדרשת יפו לתיירות

 

0548175073

bottom of page