top of page
ימי גיבוש ביפו
  • רוצה לחזק את עבודת הצוות?

  • סביב ערכי: מנהיגות, לכידות, אחריות

  • שילוב של שחקן, שייט או מסעדה.

מרכז יפו לסיורים (סיורים חווייתיים ערכיים) גם בגפ"ן
מספר תוכנית: 13954
תת סל מענים: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים | פעילויות העשרה

מדרשת יפו היא מדרשת טיולים ברוח יהודית שמתמחה בהפעלת סיורים חוויתיים בתל אביב יפו ברוח יהודית תוך הדגשת סיפור היהודי-ציוני של תל אביב יפו.

בסיורים שלנו אנו יודעים לגעת בנקודות העלומות והקסומות של תל אביב-יפו תוך מתן חוויה מיוחדת למטיילים.

במקום שהסיור של אחרים נגמר, שם הסיור שלנו מתחיל.

bottom of page