ימי גיבוש ביפו

  • רוצה לחזק את עבודת הצוות?

  • סביב ערכי :מנהיגות, לכידות, אחריות

  • שילוב של שחקן, שייט או מסעדה.