top of page

שאלות בנושא גרעינים תורניים 

שאלה-אנו מתלבטים האם לעבור לגרעין תורני, עיקר ההתלבטות היא סביב שאלת חינוך הילדים, אני ואשתי גדלנו ביישוב דתי, מעין חממה, ואנו חוששים לשפעה לא טובה על הילדים בגרעין תורני.                                                                                                                                           

 

תשובה  - באופן כללי החיים עם כלל ישראל תורמים לחינוך לאהבת ישראל והילדים גדלים להיות טובים וישרים, להרחבה על סיפורו של הגרעין ביפו -

שאלה- האם שייך ללכת לסיור סליחות לערים אחרות או רק לירושלים?   

 

תשובה - כמובן במידה ולא הייתם בסיור סליחות בירושלים, היא קודמת לכל הערים, אך עיקר חודש אלול הוא התעוררות לתשובה ומעשים טובים, בכל עיר יש את ההיסטוריה שלה ודרכים להתעורר לתשובה מתוך מבט לעבר ולעתיד.                                                           להרחבה על סיור סליחות ביפו -    

bottom of page