חוויה בני ברקית

  • איפה ה"קיגל" עם חמוצים הכי טעים ​

  • לטעום קצת צולנט 

  • וכמובן בלי חלת ויזניץ לא מסיימים