חוויה בני ברקית

  • איפה ה"קיגל" עם חמוצים הכי טעים ​

  • לטעום קצת צולנט 

  • וכמובן בלי חלת ויזניץ לא מסיימים

© 2019 by MZC.  פותח ועוצב על ידי מזח אפליקציות |  Tel: 074-701-37-22

לסיורים: 054-817-5073